ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับภาคเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,16:12  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับภาคเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,16:11  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,16:10  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,16:09  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมหลักสูตร ทักษะและเทคนิคการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,16:09  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,16:08  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ DLTVและ DLIT
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,16:08  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,16:07  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE 58103 การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,16:07  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) หลักสูตรวิชาการระเบียบแถว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2560,15:23  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..