ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสมศักดิ์ ห้อยดอกหอม
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560,10:59   อ่าน 338 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมนัสนันท์ สองเมือง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560,10:58   อ่าน 321 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้นม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรารัตน์ อรเอี่ยม
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560,10:54   อ่าน 332 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้นม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชินเสน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560,10:51   อ่าน 321 ครั้ง