ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรวลัญช์ วิสิทธิพงค์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ