ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุฑารัตน์ มุงคำภา
ครูผู้ช่วย