ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ


นายเอกชัย สำราญทิพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ