กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอวยพร เศษขุนทด
ครู คศ.1