ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ


นางสาวจรินทร ชินบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจันทร์แรม ภูเยี่ยมจิต
ครู คศ.2