ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจรินทร ชินบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอวยพร เศษขุนทด
ครู คศ.1