กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอนันตญา คำลือ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอุทิศ เบ้าทอง
ครูอัตราจ้าง