ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ


นายไชยรัตน์ ภาพชา
ช่างไฟฟ้า 4