ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุนันทา คำโสม
เจ้าหน้าที่ธุรการ