ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ


นางสาวสุนันทา คำโสม
เจ้าหน้าที่ธุรการ