ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

นางนวลอนงค์ โพธิ์ช่วย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น