ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารและการ จำแนก กลุ่มสาระการเรียนวิทยา (อ่าน 72) 19 ธ.ค. 59
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม (บ้านซับอโศก) (อ่าน 67) 01 พ.ย. 59
(อ่าน 100) 01 ส.ค. 59
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ (อ่าน 1121) 28 มิ.ย. 59
ขอขอบพระคุณ นายกิตติ นางจำเนียร ไกรทอง และครอบครัว บริจาคตู้เย็นและพัดลมติดผนัง (อ่าน 174) 31 พ.ค. 59
เรียนเชิญครูทุกท่านเข้าประชุม "การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 25พ.ค.59 เวลา 15.30 น (อ่าน 118) 25 พ.ค. 59
เรียนเชิญผู้บริหาร ครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มิ.ย.59 (อ่าน 106) 26 พ.ค. 59
เชิญชวนนักเรียนทุกคน เข้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันที่ 27 พ.ค. 59 (อ่าน 105) 26 พ.ค. 59