ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (อ่าน 94) 15 ธ.ค. 60
เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (อ่าน 98)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (อ่าน 26) 08 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดการจ้างการก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.105/29 (อ่าน 200) 23 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 167) 14 พ.ย. 60
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 205) 09 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.๑๐๕๒๙ (อ่าน 181) 09 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 181) 03 พ.ย. 60
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารและการ จำแนก กลุ่มสาระการเรียนวิทยา (อ่าน 309) 19 ธ.ค. 59
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม (บ้านซับอโศก) (อ่าน 292) 01 พ.ย. 59
(อ่าน 316) 01 ส.ค. 59
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ (อ่าน 1771) 28 มิ.ย. 59
ขอขอบพระคุณ นายกิตติ นางจำเนียร ไกรทอง และครอบครัว บริจาคตู้เย็นและพัดลมติดผนัง (อ่าน 361) 31 พ.ค. 59
เรียนเชิญครูทุกท่านเข้าประชุม "การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 25พ.ค.59 เวลา 15.30 น (อ่าน 289) 25 พ.ค. 59
เรียนเชิญผู้บริหาร ครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มิ.ย.59 (อ่าน 281) 26 พ.ค. 59
เชิญชวนนักเรียนทุกคน เข้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันที่ 27 พ.ค. 59 (อ่าน 282) 26 พ.ค. 59