ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.สุพรรณบุรี และ จ.ชัยนาท
( จำนวน 20 รูป / ดู 94 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โรงเรียน
( จำนวน 19 รูป / ดู 79 ครั้ง )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชาติ
( จำนวน 7 รูป / ดู 44 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็ก 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 85 ครั้ง )
5 ธันวาคม 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 39 ครั้ง )
ปลูกต้นไม้ของพ่อ
( จำนวน 8 รูป / ดู 41 ครั้ง )
ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
( จำนวน 11 รูป / ดู 78 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 15 รูป / ดู 183 ครั้ง )
รณรงค์ 7 สิงหา ลงประชามติ
( จำนวน 8 รูป / ดู 103 ครั้ง )
กิจกรรมวันภาษาไทย
( จำนวน 16 รูป / ดู 189 ครั้ง )
มหกรรมวิชาการสู่อาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล
( จำนวน 15 รูป / ดู 165 ครั้ง )
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
( จำนวน 19 รูป / ดู 172 ครั้ง )