ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 17 ครั้ง )
เลือกตั้งสภานักเรียน
( จำนวน 7 รูป / ดู 19 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินเรียนฟรี ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 7 รูป / ดู 18 ครั้ง )
พิธีมอบวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 9 รูป / ดู 24 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3
( จำนวน 9 รูป / ดู 23 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.สุพรรณบุรี และ จ.ชัยนาท
( จำนวน 20 รูป / ดู 182 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โรงเรียน
( จำนวน 19 รูป / ดู 167 ครั้ง )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชาติ
( จำนวน 7 รูป / ดู 81 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็ก 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 160 ครั้ง )
5 ธันวาคม 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 74 ครั้ง )
ปลูกต้นไม้ของพ่อ
( จำนวน 8 รูป / ดู 74 ครั้ง )
ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
( จำนวน 11 รูป / ดู 111 ครั้ง )