ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินเรียนฟรี ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 7 รูป / ดู 5 ครั้ง )
พิธีมอบวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 9 รูป / ดู 8 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3
( จำนวน 9 รูป / ดู 7 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.สุพรรณบุรี และ จ.ชัยนาท
( จำนวน 20 รูป / ดู 143 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โรงเรียน
( จำนวน 19 รูป / ดู 115 ครั้ง )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชาติ
( จำนวน 7 รูป / ดู 64 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็ก 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 128 ครั้ง )
5 ธันวาคม 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 60 ครั้ง )
ปลูกต้นไม้ของพ่อ
( จำนวน 8 รูป / ดู 61 ครั้ง )
ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
( จำนวน 11 รูป / ดู 96 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 15 รูป / ดู 218 ครั้ง )
รณรงค์ 7 สิงหา ลงประชามติ
( จำนวน 8 รูป / ดู 114 ครั้ง )