ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองทราย
20 ก.ย. 61 สอบประเมิน การอ่าน เขียน คิดคำนวณได้ 100% ระดับประถม
สอบประเมิน การอ่าน เขียน คิดคำนวณได้ 100% ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6
ชุดนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
19 ก.ย. 61 สอบประเมิน การอ่าน เขียน คิดคำนวณได้ 100% ระดับอนุบาล และมัธยม
สอบประเมิน การอ่าน เขียน คิดคำนวณได้ 100% ระดับชั้นอนุบาล 2 อนุบาล 3 และมัธยมศึกษาปรที่ 1-3
ชุดนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
07 ก.ย. 61 ทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ "เฉลิมขวัญ"

ชุดผ้าไทย โรงเรียนบ้านคลองทราย
10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
ชุดผ้าไทย โรงเรียนบ้านคลองทราย
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ชุดผ้าไทย โรงเรียนบ้านคลองทราย
02 ก.ค. 61 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านคลองทราย
26 มิ.ย. 61 วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านคลองทราย
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
ครู เครื่องแบบสีกากี นักเรียน ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองทราย
08 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
31 พ.ค. 60 เลือกตั้งสภานักเรียน
หอประชุมโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองทราย
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 60 เปิดเตรียมความพร้อม รับตารางเรียน และหนังสือเรียน
12 พ.ค. 60 รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
11 พ.ค. 60 ประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน
27 มี.ค. 60 พิธีมอบวุฒิการศึกษา ชั้นอนุบาล และ ม.3
ภาคเช้า อนุบาล
ภาคบ่าย ม.3
โรงเรียนบ้านคลองทราย
24 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศทุกชั้นเรียน, แจกอาหารเสริมนม
โรงเรียนบ้านคลองทราย
16 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 สอบปลายภาค
โรงเรียนบ้านคลองทราย
14 มี.ค. 60 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ อ.1 - ป.6
ตามคำสั่ง รร. สพฐ.
10 มี.ค. 60 พิธีรับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี
08 มี.ค. 60 การทดสอบระดับชาติ NT
โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.พช.3
03 มี.ค. 60 สอบข้อสอบกลาง ชั้น ม.1, ม.3
02 มี.ค. 60 สอบข้อสอบกลาง ชั้น ป.2, ป.4, และ ป.5
28 ก.พ. 60 ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 ทดสอบการอ่านารเขียน สทส. ชั้น ป.1-ป.4
22 ก.พ. 60 ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านคลองทราย
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-net ป.6 และ ม.3
30 ม.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชาติ
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพฯ สพฐ.
16 ม.ค. 60 วันครู
หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย/ชุดสุภาพสีดำ สมาคมครูอำเภอวิเชียรบุรี
13 ม.ค. 60 วันเด็กแห่งชาติ
หอประชุม/ชุดสวยงาม โรงเรียนบ้านคลองทราย
30 ธ.ค. 59 ปีใหม่
ห้องเรียน/ชุดพละ โรงเรียนบ้านคลองทราย
05 ธ.ค. 59 วันพ่อแห่งชาติ
เทศบาลวิเชียรบุรี/ชุดสุภาพสีดำ เทศบาลวิเชียรบุรี
13 พ.ย. 59 สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
ร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม (บ้านซับอโศก)
ชุดปกติขาว หรือชุดสุภาพสีดำ
01 พ.ย. 59 วันเปิดภาคเรียน 2/2559
31 ต.ค. 59 เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 2/2559
30 ต.ค. 59 สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ วัดพรหมาโสฬสาราม (บ้านคลองแปด)
ร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ วัดพรหมาโสฬสาราม (บ้านคลองแปด)
ชุดปกติขาว หรือชุดสุภาพสีดำ
10 ต.ค. 59 วันสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2559
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านคลองทราย/ ชุดผ้าไทยสีฟ้า โรงเรียนบ้านคลองทราย
01 ส.ค. 59 รณรงค์ 7 สิงหา ลงประชามติ
โรงเรียนบ้านคลองทราย / ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองทราย
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทย
หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองทราย / ชุดไทย โรงเรียนบ้านคลองทราย
25 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 มหกรรมวิชาการสู่อาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
มอนเทอร์เลย์ พาร์ค รีสอร์ท เขานกยูง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร / เสื้อเพ้นท์ สพฐ.
15 ก.ค. 59 พิธีถวายเทียนพรรษา
วัดคลองทราย วัดกลุ่มสิงห์ วัดหนองขาม วัดซับอโศก โรงเรียนบ้านคลองทราย
13 ก.ค. 59 พิธีเปิดป้ายโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
วัดซับรุ่งเจริญ / เสื้อสีขาว วัดซับรุ่งเจริญ
01 ก.ค. 59 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาน และเดินขบวนสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านคลองทราย / ชุดลูกเสือ โรงเรียนบ้านคลองทราย
29 มิ.ย. 59 เปิดบ้านโรงเรียนดีประจำตำบล
จัดนิทรรศการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
สพป.พช.3 สพป.พช.3
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
23 มิ.ย. 59 ถึง 25 มิ.ย. 59 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
09 มิ.ย. 59 พิิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน/ชุดข้าราชการ โรงเรียนบ้านคลองราย
27 พ.ค. 59 เลือกตั้งสภานักเรียน
เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทรายทุกท่าน ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งสภานักเรียน ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้เต็มที่ค่ะ
หอประชุม โรงเรียนบ้านคลองราย
11 พ.ค. 59 ผู้บริหารและคณะครูเปิดเตรียมการฯ
โรงเรียนบ้านคลองทราย