ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 59 ผู้บริหารและคณะครูเปิดเตรียมการฯ
โรงเรียนบ้านคลองทราย
27 พ.ค. 59 เลือกตั้งสภานักเรียน
เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทรายทุกท่าน ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งสภานักเรียน ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้เต็มที่ค่ะ
หอประชุม โรงเรียนบ้านคลองราย
09 มิ.ย. 59 พิิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน/ชุดข้าราชการ โรงเรียนบ้านคลองราย
23 มิ.ย. 59 ถึง 25 มิ.ย. 59 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
29 มิ.ย. 59 เปิดบ้านโรงเรียนดีประจำตำบล
จัดนิทรรศการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
สพป.พช.3 สพป.พช.3
01 ก.ค. 59 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาน และเดินขบวนสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านคลองทราย / ชุดลูกเสือ โรงเรียนบ้านคลองทราย
13 ก.ค. 59 พิธีเปิดป้ายโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
วัดซับรุ่งเจริญ / เสื้อสีขาว วัดซับรุ่งเจริญ
15 ก.ค. 59 พิธีถวายเทียนพรรษา
วัดคลองทราย วัดกลุ่มสิงห์ วัดหนองขาม วัดซับอโศก โรงเรียนบ้านคลองทราย
25 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 มหกรรมวิชาการสู่อาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
มอนเทอร์เลย์ พาร์ค รีสอร์ท เขานกยูง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร / เสื้อเพ้นท์ สพฐ.
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทย
หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองทราย / ชุดไทย โรงเรียนบ้านคลองทราย
01 ส.ค. 59 รณรงค์ 7 สิงหา ลงประชามติ
โรงเรียนบ้านคลองทราย / ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองทราย
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านคลองทราย/ ชุดผ้าไทยสีฟ้า โรงเรียนบ้านคลองทราย
10 ต.ค. 59 วันสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2559
30 ต.ค. 59 สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ วัดพรหมาโสฬสาราม (บ้านคลองแปด)
ร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ วัดพรหมาโสฬสาราม (บ้านคลองแปด)
ชุดปกติขาว หรือชุดสุภาพสีดำ
31 ต.ค. 59 เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 2/2559
01 พ.ย. 59 วันเปิดภาคเรียน 2/2559
13 พ.ย. 59 สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
ร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม (บ้านซับอโศก)
ชุดปกติขาว หรือชุดสุภาพสีดำ
05 ธ.ค. 59 วันพ่อแห่งชาติ
เทศบาลวิเชียรบุรี/ชุดสุภาพสีดำ เทศบาลวิเชียรบุรี
30 ธ.ค. 59 ปีใหม่
ห้องเรียน/ชุดพละ โรงเรียนบ้านคลองทราย
13 ม.ค. 60 วันเด็กแห่งชาติ
หอประชุม/ชุดสวยงาม โรงเรียนบ้านคลองทราย
16 ม.ค. 60 วันครู
หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย/ชุดสุภาพสีดำ สมาคมครูอำเภอวิเชียรบุรี
30 ม.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชาติ
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพฯ สพฐ.
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-net ป.6 และ ม.3
22 ก.พ. 60 ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านคลองทราย
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 ทดสอบการอ่านารเขียน สทส. ชั้น ป.1-ป.4
28 ก.พ. 60 ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
02 มี.ค. 60 สอบข้อสอบกลาง ชั้น ป.2, ป.4, และ ป.5
03 มี.ค. 60 สอบข้อสอบกลาง ชั้น ม.1, ม.3
08 มี.ค. 60 การทดสอบระดับชาติ NT
โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.พช.3
10 มี.ค. 60 พิธีรับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี
14 มี.ค. 60 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ อ.1 - ป.6
ตามคำสั่ง รร. สพฐ.
16 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 สอบปลายภาค
โรงเรียนบ้านคลองทราย
24 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศทุกชั้นเรียน, แจกอาหารเสริมนม
โรงเรียนบ้านคลองทราย
27 มี.ค. 60 พิธีมอบวุฒิการศึกษา ชั้นอนุบาล และ ม.3
ภาคเช้า อนุบาล
ภาคบ่าย ม.3
โรงเรียนบ้านคลองทราย
11 พ.ค. 60 ประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน
12 พ.ค. 60 รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
15 พ.ค. 60 เปิดเตรียมความพร้อม รับตารางเรียน และหนังสือเรียน
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
31 พ.ค. 60 เลือกตั้งสภานักเรียน
หอประชุมโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองทราย
08 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560